Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi T UHAN lah yang menguji hati. Amsal 21:2 TB

by hoseayopihendrianto http://ift.tt/1p6PtnP