Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini Titus 2:12 TB

by hoseayopihendrianto http://ift.tt/1UD0EAj